• ACCORD đăng cấp

  ACCORD đăng cấp

 • 2013 – Năm thành công rực rỡ của Honda Ô tô Việt Nam!

  2013 – Năm thành công rực rỡ của Honda Ô tô Việt Nam!

 • Tầm nhìn bứt phá CR-V 2014 mới

  Tầm nhìn bứt phá CR-V 2014 mới

 • Khởi đầu câu chuyện mới

  Khởi đầu câu chuyện mới

 • Honda City 2015

  Honda City 2015

Tính năng an toàn vượt trội của Honda ACCORD

Tính năng an toàn vượt trội của Honda ACCORD

Call
KIỆT TÁC CỦA AN TOÀN
Không chỉ thừa kế tính năng an toàn của các thế hệ trước, nay với Honda Accord 2015 thế hệ 9, bạn có thể trao niềm tin tuyệt đối với hệ thống an toàn chủ động và hệ thống an toàn bị động đáp ứng các yêu cầu kic thuật theo chuẩn mực thế giới.


HỆ THỐNG 4 TÚI KHÍ THÔNG MINH

CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ VSA

CẢM BIẾN TRƯỚC

CAMERA LÚI 3 GÓC

KHUNG HẤP THỤ LỰC AN TOÀN G-CON

CAMERA

HSA - HỆ THỐNG KHỞI HÀNH NGANG DỐC
mark
back